Phokaia

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Phokaia (Foça), Ege Denizi'nin kuzeybatı kıyısında, günümüzde İzmir'in Foça ilçesinde yer alan bir antik kenttir. MÖ 11. yüzyılda Aiol'ler tarafından kurulmuş ve daha sonra İon tarafına geçmiş olduğu düşünülmektedir.

Önemli Tarihi Dönemler:

MÖ 8. yüzyıl: Phokaia, Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde önemli bir merkez haline gelir.
MÖ 6. yüzyıl: Kent altın-gümüş karışımı "elektron" sikkesini basan ilk kentlerden biri olur.
MÖ 546: Pers İmparatorluğu'na teslim olur.
MÖ 541: İon Ayaklanması'na katılır ve yenilginin ardından sakinleri kenti terk ederek yeni koloniler kurarlar.
MÖ 4. yüzyıl: Phokaia yeniden kurulur.
MS 133: Roma İmparatorluğu'na bağlanır.

Önemli Yapılar:

Athena Tapınağı: Kentin en önemli tapınağıdır.
Agora: Kentin ticaret ve sosyal merkezi.
Tiyatro: 5.000 kişilik kapasiteye sahip.
Surlar: Kenti korumak için inşa edilmiş.
Liman: Antik dönemde kentin ana limanlarından biri.

0