Periglacial

Added byIN Others  Save
added by

Soğuk iklim süreçlerini ve yer şekillerini, buzul olmayan koşullarda şiddetli donların olduğu ve çok fazla yer buzunun, kütle hareketlerinin ve kuvvetli rüzgarların olduğu bir ortamı tanımlayan bir terim. Bir buzul bölgesini çevreleyen bölge ve bir buzullaşma sırasında buz cephesinin hemen ötesindeki bölgeler için geçerlidir.

0