Pergamum

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Pergamon, MÖ 283-133 yılları arasında Anadolu'da (Türkiye) aynı adı taşıyan Helenistik krallığın başkentiydi. Şehir, saraya ve akropole doğru teraslanmış binalarıyla Helenistik şehir planlamasının güzel bir örneğidir. Zeus Sunağı friziyle doruğa ulaşan anıtsal planlama, tasarım ve barok tarzı heykeller vardı. MÖ 133'te Attalos III, krallığını Roma'ya bıraktı ve Roma da onu Asya eyaleti haline getirdi. Attalos kralları servetlerinin çoğunu Pergamon'a yatırarak onu edebiyat, sanat ve bilimin merkezi haline getirdiler; kütüphaneleri 200.000 cilt (çoğu parşömene yazılmış) ile İskenderiye'nin rakibiydi. Attalos hanedanlığı kalesi ve sarayı tepenin zirvesinde yer alırken, şehrin kendisi aşağı yamaçları işgal ediyordu. Roma İmparatorluğu döneminde şehir aşağıdaki ovada yer aldı. Roma döneminde geniş kapsamlı yeni inşaat ve yeniden inşa faaliyetleri oldu. Hadrian, yuvarlak, kubbeli Asklepios Tapınağını yeniden yaptırdı ve Trajan Tapınağı'nı inşa ettirdi.

0