Pentelic Marble

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Yunanistan'ın Attika bölgesindeki Pentelikon (Pentelicus Dağı) dağından çıkarılan ve Parthenon gibi kamu binalarında kullanılan beyaz mermer. Bu mermer MÖ 5. ve 4. yüzyıllarda Atina'daki binaların ve heykellerin çoğu için mükemmel bir kaynak olmuştur. Phidias, Praxiteles ve diğer Yunan heykeltıraşlar başlıca eserlerini Pentelik mermerden yapmışlardır. Klasik zamanlarda zirvenin güney yamacında 25 taş ocağı vardı.

0