Parietal

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Arkeolojide, "Parietal sanatı" ("mağara sanatı" olarak da anılır) terimi, mağara duvarlarında bulunan herhangi bir tarih öncesi sanatı belirtmek için kullanılır. Her türlü mağara resmini, her türlü oyulmuş kaya sanatı veya diğer petroglifleri ve ayrıca duvarlara, zemine veya tavanlara oyulmuş herhangi bir kabartma heykeli ve mağara duvarlarına veya büyük taş bloklara yapılan sanat eserlerini tanımlar. Bu tür hareketsiz "parietal sanatın" zıttı, "hareketli sanat" tır, yani Venüs heykelcikleri veya diğer fildişi oymalar hareketli sanat grubu içerisine girer. Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Çin, Sibirya, Avustralya ve Amerika'da parietal sanat eserleri bulunmasına rağmen, bu Paleolitik sanat formunun ana gövdesi, güneybatı Fransa ve kuzey İspanya'daki 300 kadar tarih öncesi kaya sığınağında keşfedilmiştir.

0