Palaeolithic

Added byIN Periods  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Paleolitik dönem, aynı zamanda Eski Taş Devri olarak da bilinir, yaklaşık 3,3 milyon yıl önce başlayıp 11.650 yıl önce sona eren uzun bir dönemi kapsar. Bu dönem, Homo habilis ve Homo erectus gibi atalarımızın taş alet geliştirmesi ve kullanmasıyla tanımlanır. Bu aletler doğrama, kazıma ve avlanma gibi işler için kullanılan ve hayatta kalmak için gerekli olan temel araçlardı. Paleolitik dönemde insanlar, yiyecek ve kaynak bulmak için sürekli hareket halinde olan göçebe avcı-toplayıcı bir yaşam sürdüler. Küçük toplumsal gruplar oluşturdular ve bu gruplarda işbirliği hayatta kalmanın anahtarıydı. Paleolitik dönem, daha sonra gelecek olan gelişmelerin temelini atan teknolojik yolculuğumuzun en başlangıcını temsil eder.

0