Ovate

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Yumurta biçimli dış hatlara ve düz veya kıvrımlı bir profile sahip zarif bir Aşölyen. Bazılarının dilimli bitişi vardır.

0