Morphasmus

added by

Antik dönemlere ait bir dans türü. Dans içerisinde birçok şekil ve duruşla Proteus'un metamorfozları taklit edilirdi.

0