Mesolithic

Added byIN Periods  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Paleolitik Dönem ile yerleşik düzen ve tarımsal üretim ekonomisinin gerçekleştiği Neolitik Dönem (Cilalı Taş Devri) arasındaki geçişi hazırlayan ara döneme, Mezolitik Dönem ya da Mezolitik Çağ denir.

https://tarihibilgi.org/mezolitik-cag/Copied

0