Melkarth

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Fenikelilerin tanrılarından biri olup adı "kentin hükümdarı" manasına gelir. Sur'un ve iki kolonisinin, yani Kartaca ve Gadir'in (Cádiz, İspanya) baş tanrısıydı. Yunan tarihçi Herodot, Melkarth'ın tapınağını Herakles'e benzetmiştir; bu tapınak her yıl düzenlenen kış ve bahar festivallerine sahne olmuş ve Süleyman'ın Kudüs'teki tapınağının modelini oluşturduğuna inanılmıştır.

0