Marzabotto

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Bologna'nın 25 km kuzeyinde, nadir bir Etrüsk yerleşim yeri örneği. Reno vadisinde bulunan bu alanın muhtemelen bilinçli bir şekilde önemli bir Etrüsk ticaret yolu üzerine kurulduğuna inanılmaktadır. İki ayrı aşama belki ayrılabilir: M.Ö. 6. yüzyıla ait, metal işçiliği kanıtlarıyla karakterize edilen düz ve oldukça primitif konutlara sahip bir aşama; ve bir 5. yüzyıl aşaması, şehrin taze bir şekilde bir kılavuz sistemine göre düzenlendiği gözükmektedir. Düz nehir terasında bir kuzey-güney ekseni ve onu kestiği üç doğu-batı ana cadde düzenlenmiştir. Yönlendirmenin kesinliği etkileyicidir ve bazı önemli kavşaklarda arazi işaretleme taşları bulunmuştur (bkz. cippus). Bu tür bir kılavuz sisteminin kullanımının, genellikle Yunan ve Roma örneklerinde olduğu gibi, bir 'koloni' kasabasını gösterdiği ve gerçekten de kılavuz sisteminin kendisinin genel olarak bir Yunan-Etrüsk-Roma ödünç alma hattı boyunca iletilmiş olduğu öne sürülmüştür. Kasaba, hem yol hem de evsel alanda sofistike bir drenaj sistemine sahiptir. İlginç olan, ana caddeyi çevreleyen atölyeler, dökümhaneler ve fırınlar, belki ticarete, seramik ve metal işçiliğine adanmış bir ilçe yerleşimi olduğunu ima etmektedir. Kuzeybatıda, bir 'akropol', kasabanın sokaklarıyla aynı eksende güneye bakan üç tapınağa dair kanıtlar göstermektedir. M.Ö. 4. yüzyılda Boii (bkz. Bologna) tarafından işgal edilmesi ve belki de tahribatı, yerleşim yerinin sona ermesine yol açmış gibi görünmektedir.

0