Mama-Quilla

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Güneş tapınağının (Inti) bölümlerinden biri; aya adanmıştır. Ay, insan özelliklerine sahip gümüş bir disk olarak tasvir edilmiştir.

0