Makwe

Added byIN Others  Save
added by

Zambiya'nın doğusundaki, Mozambik'e yakın bir kaya sığınağı, son dört milenyum boyunca destekli mikrolit taş endüstrisi tarafından işgal edilmiştir. Mastik izleri, bu araçların nasıl saplandığına dair kanıt sağlamıştır.

0