Makwe

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Zambiya'nın doğusundaki, Mozambik'e yakın bir kaya sığınağı, son dört milenyum boyunca destekli mikrolit taş endüstrisi tarafından işgal edilmiştir. Mastik izleri, bu araçların nasıl saplandığına dair kanıt sağlamıştır.

0