Macroband

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Tarih öncesi toplumların bir modeli olarak kullanılan, mevsimlik avcı-toplayıcı kampları kuran, genellikle akraba ailelerden oluşan bir grubu tanımlamak için kullanılan antropolojik bir terim. Mevsimsel gıda kaynaklarından yararlanmak amacıyla bir bölgeden diğerine hareket eden her bir makrobandın yararlandığı bölgede birden fazla kamp bulunabilir. Yılın bazı zamanlarında makrobant mikrobantlara bölünür.

0