Labraunda

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Zeus Labraundos Kutsal Alanının bulunduğu yer olan Labraunda, Türkiye'nin günetbatısında, Milas’a 14 km uzaklıkta yer alır. Antik çağda bu bölge Karya olarak biliniyordu ve  sembolü çift ağızlı bir balta olan Zeus Labraundos’un kutsal alanı, antik Karyalıların milli kutsal alanıydı. Çift ağızlı baltayla ilişkili tanrı kültü çok daha eskiye, Hitit Gök Tanrısı Tarhunt’a dayanır.

Araştırmalar sonucunda Zeus Labraundos kültüne ait ilk bulgular M.Ö. 7 yüzyılın ortasına tarihlendirilmiştir. Diğer yandan, anıtsal mermer yapıların pek çoğu Karya satraplarından Hekatomnid ailesi tarafından M.Ö. 4. yüzyılda yaptırılmıştır. Ünlü Maussollos da bu ailedendir. Erken Hıristiyan dönem  ise alanda bir vaftizhane ve iki kilise ile temsil edilmektedir.

https://www.labraunda.org/Labraunda.org/Foreword_tr.htmlCopied

0