Kula Ring

Added byIN Others  Save
added by

Melanezya'da ittifaklar kurmak ve güçlendirmek için uygulanan törensel, rekabetçi olmayan bir değiş tokuş sistemi. Bu mübadele sistemi, kalıcı sözleşmeli ortakların yerleşik bir tören modeli ve ticaret yolunu izleyerek geleneksel değerli eşyaları takas ettiği, güneydoğu Melanezya'nın Trobriand Adaları halkı arasında başlamıştır. İngiliz antropolog Bronislaw Malinowski tarafından tanımlanan bu sistemde, birkaç yüz mil çapında kaba bir coğrafi "halka" etrafında zıt yönlerde seyahat eden yalnızca iki tür eşya değiş tokuş edilirdi. Bunlar kırmızı deniz kabuğu kolyeler ve beyaz deniz kabuğu bileziklerdi. Bazen isimleri ve tarihleri ​​iliştirilen Kula eşyaları, kullanılmak için değil, prestij ve rütbe kazanmak için sahiplenilirdi. Malinowski'nin bu sistemle ilgili çalışması, karşılıklı mübadelenin antropolojik kavramını şekillendirmede etkili olmuştur. İnsanlar arasında karşılıklı görev ve yükümlülükler içeren ortaklıklar kalıcı ve ömür boyu sürmüştür. Kulaya dayalı ilişkiler ağı, müttefikler sağlayarak ve maddi ve maddi olmayan kültürel unsurların uzak bölgelere iletişimini sağlayarak birçok kabileyi birbirine bağlamaya hizmet etmiştir.

0