Kudaro

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Gürcistan'ın Büyük Kafkas Dağları'ndaki, Orta Pleistosen omurgalıları ve iki yüzeyli, kıyıcı ve yan kazıyıcılarla ilişkilendirilen Acheulian katmanlarının bulunduğu iki mağara alanı. Bazı Orta Paleolitik eserler Geç Pleistosen omurgalıları, uçları ve kenar kazıyıcılarıyla ilişkilidir. Geç Üst Paleolitik ve Mezolitik kalıntılar da bulunmaktadır.

0