Kritios Boy

Added byIN Artifacts  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Heykelin gövdesi, 1865-1866 yıllarında Partenon'un güneydoğusunda, başı ise 1888'de Akropolis'in güney duvarlarının yakınında bulundu. Heykel, antik Yunan sanatının en önemli eserlerinden biridir ve "Ciddi Stil" olarak adlandırılan üslubun en karakteristik örneğidir. Arkeologlar, heykeltıraşın Kritios olduğuna inanarak heykele "Kritios Oğlanı" adını vermiştir.

"Kritios Oğlanı" çıplak olarak tasvir edilmiştir. Ağırlığını sol bacağına verirken, sağ bacağı ise "Ciddi Stil"in karakteristik duruşunda gevşek ve dizden bükülü olarak durmaktadır. Yüz ifadesi ciddiyetlidir ve aslen başka bir malzemeden yapılmış olan gözleri kaybolmuştur. Saçları kafa derisinin şeklini takip eder ve birkaç tel şakaklarına ve enseye düşecek şekilde sıkıca bir halkaya toplanmıştır. Saçlarında kırmızı boya izleri de korunmuştur.

Bu heykelin heykeltıraş Kritios'a atfedilmesi, Tirannaların Kıyıcıları bronz grubundan Harmodios heykeli ile olan benzerliklerine dayanmaktadır. Bu grup, Kritios ve Nesiotes işbirliği ile yapılmış bir eserdir. Günümüzde Roma dönemine ait mermer kopyaları aracılığıyla bildiğimiz bu grup, Atina Agorası'na dikilmiştir.

Ancak heykelin kimin tasviri olduğu bilinmemektedir. Bazı akademisyenler, heykelin Büyük Panathenaia şenliklerinde bir etkinliğin kazananı olan genç bir sporcuyu temsil ettiğine inanmaktadır. Diğerleri ise heykelin bir kahramanı, büyük ihtimalle Theseus'u tasvir ettiğini iddia eder. Ayrıca heykelin Akropolis'e adanmasını, Kimon'un Theseus'un kemiklerini Skyros adasından Atina'ya taşıdığı MÖ 476/5 yılındaki faaliyetlerle ilişkilendirirler.

Heykelin başının gövdeden ne zaman ve neden ayrıldığı da bilinmemektedir. Bazıları bunun Perikles'in inşaat programı sırasında MÖ 450'den sonra gerçekleştiğine inanırken, heykelin parçalarının Kaya'nın zeminini düzleştirmek için dolgu olarak kullanılması amaçlanmıştır. Ancak diğerleri ise başın daha önce gövdeyi kullanmak için çıkarıldığını ve saygı göstergesi olarak törensel bir şekilde gömüldüğünü savunur.

0