Kortik Tepe

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Körtik Tepe, Diyarbakır ilindeki antik köy veya yerleşim yeri. 1991 yılında keşfedilen bir ön-seramik neolitik yerleşim.

0