Kore

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

MÖ 660 civarında Yunan anıtsal heykelinin başlangıcında ortaya çıkan ve MÖ 500 civarında Arkaik dönemin sonuna kadar varlığını sürdüren bir tür bağımsız bakire heykeli. Başlangıçta oldukça stilize bir biçimde işlenen bu haykeller sonraki süreç içerisinde daha doğal bir biçime doğru evrildi. Heykeller genellikle mermerden oyulmuş, bol dökümlü giysilerle işlenmiş ve boyanmıştı. Bunlar genellikle tapınaklardaki adaklardır ve bazıları cenaze ile ilişkili mekanlarda bulunur. Önemli örnekleri Sisam'daki Hera tapınağında ve Atina'daki Akropolis'tedir.

0