Kom Ombo

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Ombos, Ptolemaik ve Roma dönemlerine ait benzersiz bir çift tapınağın bulunduğu ve timsah tanrısı Sebek (Suchos) ile şahin başlı tanrı Horus'a adanmış bir yerleşimdir. Ombos, hem Nil Nehri'ni hem de Nubia'dan kuzeye Nil Nehri vadisine uzanan yolları kontrol eden stratejik konumu nedeniyle önemliydi. Bölge en azından 18. Hanedan (MÖ 1550-1295) dönemine kadar uzanır ve antik kent, Ombos'un ayrı nomesinin (il) başkenti olduğu Helenistik Ptolemaik hanedanı (MÖ 304-30) döneminde özellikle zengindi. Ayrıca bir dizi Üst Paleolitik dönem yerleşim yeri de bulunmaktadır. Kronolojik olarak çakışan Sebekian, Silsillian ve Sebillian endüstrileri MÖ 15.000-9500 yıllarına tarihlenmektedir. Bu nehir vadisinde MÖ 12.000-10.000 yılları arasında yabani otların kapsamlı bir şekilde kullanımı olmuştur.

0