Khepri

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Kültü Heliopolis merkezli olan, güneşi göklerde yuvarlayan büyük bir bok böceği olarak tasarlanan antik güneş tanrısı. Bu tanrı bazen mezar resimlerinde ve cenaze papirüslerinde kafasında bok böceği olan bir adam veya Nun tarafından havada tutulan bir teknede tasvir edilir.

0