Karayün Höyük

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Tokat İli; Zile İlçesi'nin 10 km güneybatısında yer alan Karayün Köyü'nün yaklaşık 5 km batı-güneybatısında; Karayün Kelle'nin (Karayün Beli) 350 m; Zile - Reşadiye yolunun ise 200 m güneyinde; Yazı Mevkii'ndedir. 90x125 m boyutlarında ve 12m yüksekliğindeki höyük tahrip edilmektedir ve yüzeyinde Son Kalkolitik; İTÇ; M.Ö. II. binyıl ve DÇ çanak çömlek parçaları görülmektedir. T. Özgüç; Maşat höyük II (Ank. 1982); s. 71'de "... Çekerek'ten sonra; Zile istikametinde ikinci höyük; Reşadiye ile Zile arasındaki Çerkez Höyük"tür; ifadesini kullanmaktadır. Başka bilgi yoktur. İşaret edilen bu yol üzerinde rahatlıkla görülebilen Karayün Höyük bulunmaktadır. Bahsedilen Çerkez Höyük; Karayün Höyük olabilir. Karayün Höyük'ün; Eski Köy Yeri Tepesi; Höyük Tepesi gibi isimleri de vardır. 2008 yılında M. Özsait ve N. Özsait tarafından yeniden ziyaret edilmiş ve 90x125 m olarak ölçülmüştür. Ovadan yüksekliği ise 12 m olarak saptanmıştır [Özsait-Özsait (N) 2010:207].

http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=3499Copied

0