Jellinge Style

added by

Jellinge adını Viking Jellinge bölgesinden alan bir sanat türüdür. Bu sanat türü, 9. yüzyıldan 11. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemde İngiliz-Sakson ve İskandinav sanatının büyük bir kısmını kapsar. Jellinge tarzı, genellikle kopuk, stilize edilmiş ve tamamen soyut olan hayvan süslemeleri ve zoomorfik motiflerle karakterizedir. Bu süslemeler genellikle mücevherlere, oyma haçlara ve oyma taşlara uygulanmıştır. Farklı tarzların karmaşıklıkları ve kronolojileri hala bilimsel tartışmanın konusu olmaya devam etmektedir. Jellinge tarzı, İngiliz-İskandinav zanaatkârları tarafından geliştirilmiş gibi görünüyor ve ardından 10. yüzyılda İskandinavya'da yeniden tanıtılmış ve mükemmelleştirilmiştir. Bu tarz, özellikle bu döneme ait taş heykellerde ve süslemelerde sıkça görülmektedir. Sanatın bu dönemindeki detaylar ve örnekler, kültürel ve tarihi anlamda önemli bir zenginlik sunmaktadır.

0