Iwajuku

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Japonya'da keşfedilen ilk Paleolitik alan, katmanları 20.000 ve 15.000 yıllarına tarihleniyor. Buradaki kazılar, Japon adalarının Paleolitik çağda insanlar tarafından işgal edildiğine dair ilk ikna edici kanıtı sağladı. Buluntular arasında en eski tabakada uzun dilgiler, doğrayıcılar ve kazıyıcılar, ikinci tabakada ise ince küçük dilgiler yer almaktadır. 50.000 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen başka ham 'aletler' de bulundu.

0