Isis

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Antik Mısır döneminin önemli tanrıçalarından olan İsis, aynı zamanda Osiris'in karısı ve Horus'un annesidir. Kendisi ay tanrıçası ve insanımsı yapıdaydı. Hem etkileyici bir büyücü hem de kusursuz bir anne olarak hürmet edilirdi. Bizzat Horus'un insan tezahürü kabul edilen Mısır kralının sembolik annesi olmuştur. Philae, Behbet el-Hagar ve Nübye (Nûbe) gibi Mısır'ın her köşesinde önemli tapınaklara sahipti. Yunan-Roma döneminde Mısır tanrıçaları arasında başat konumdaydı. Kendisine İskenderiye'de birkaç tapınak adanmış ve bu yerde denizcilerin koruyucusu hâline gelmiştir. İsis kültü İskenderiye'den Yunanistan ve Roma da dâhil olmak üzere tüm Akdeniz'e yayılmıştır. Helenistik dönemlerde ise, İsis ve Osiris kültleri gelişti; bu gizemlerin benzerleri diğer Yunan gizem kültlerinde de görülüyordu.

0