Horns of Consecration

added by

İlk olarak Arthur Evans tarafından Minos dininde önemli bir rol oynayan stilize boğa boynuzlarını temsil ettiği varsayılan sembolü tanımlamak için kullanılan bir terim. Genellikle kaymaktaşı veya başka bir taştan yapılan kutsama boynuzları kutsal alanlarda ve diğer binalarda bulunur; sanatsal tasvirlerde de yer alırlar.

0