Homo Sapiens

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Homo sapiens, Latince "akıllı insan" anlamına gelir. Bu tür, insanların atası olarak kabul edilir. Homo sapiens, 400,000 yıl önce Afrika'da ortaya çıkmıştır ve dünya üzerinde tüm bölgelerde yerleşmeye başlamıştır. İnsanların evriminin son durağı olarak kabul edilir. Homo sapiens, diğer Homo türlerinden daha büyük bir beyinle donatılmıştır ve daha ileri düzeyde dil, yazı, sanat ve teknoloji gibi kavramları kullanabilmektedir. Ayrıca, daha geniş bir yiyecek yelpazesine adapte olabilmiş ve böylece daha fazla coğrafyada yaşayabilmiştir. Bu türün çeşitli kültürel yapıları vardır ve tarih boyunca farklı tarım, sanayi ve teknolojik ilerlemeler gerçekleştirmiştir. Son yıllarda, arkeolojik ve paleontolojik kazılar, Homo sapiens'in Afrika'da yerleşmeye başladığı daha erken zamanları ve diğer Homo türleriyle nasıl etkileşim içinde olduğunu keşfetmeye başlamıştır. Bu keşifler, insan evriminin daha kapsamlı bir resmini oluşturmaktadır.

0