Hispaniola

Added byIN Others  Save
added by

17. yüzyıldan beri Haiti ve Dominik Cumhuriyeti arasında bölünmüş olan Büyük Antiller'in Batı Hint Adaları'nın en büyük ikinci adası.

0