Hispaniola

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

17. yüzyıldan beri Haiti ve Dominik Cumhuriyeti arasında bölünmüş olan Büyük Antiller'in Batı Hint Adaları'nın en büyük ikinci adası.

0