Hermeneutics

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Hermeneutics, bir metin veya belgenin anlamının çözümünü ve yorumunu içeren bir bilim dalıdır. Terim, Yunanca "hermeneuein" sözcüğünden gelir, bu da "açıklamak" veya "açıklamak" anlamına gelir. Hermeneutiğin temel amacı, metnin yazarlarının niyetlerini ve metnin okuyucularının anlamlarını anlamaktır. Bu amaçla, hermeneutiğin kullandığı teknikler metinlerin filolojik, tarihsel, kültürel, sosyal ve psikolojik bağlamlarını incelemeyi içerebilir. Arkeoloji de dahil olmak üzere birçok bilim dalında hermeneutiğin kullanımı vardır. Arkeolojide, hermeneutiğin kullanımı, arkeolojik kalıntıların anlamının çözümüne ve yorumuna yöneliktir. Örneğin, bir arkeolog, bir tapınak veya bir mezarın yapısını ve iç süslemelerini inceleyerek, o dönemin inanışlarını ve kültürel yapısını anlamaya çalışabilir. Sonuç olarak hermeneutiği geniş bir anlamda kullanılabilir, metnin veya belgenin anlamının çözümünü ve yorumunu içerebilen bir bilim dalıdır. Arkeolojide gibi birçok bilim dalında kullanılabilir ve anlamların çözümüne ve yorumuna yöneliktir.

0