Hebe

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Gençliğin özünü bünyesinde bulunduran Hebe, tanrıların verdiği göksel ziyafetler esnasında ambrosia (nektar) sunarak tanrısal saki (içkili toplantılarda içki sunan kimse) rolünü üstlenmiştir. Ayrıca Hebe, tanrıça Afrodit'e sadakatle bağlı kalarak genç gelinlerin baş tanrısı olarak şerefli bir konuma gelmiştir.

0