Hattusas

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

M.Ö. 2. binyılda Anadolu ve Kuzey Suriye'de güçlü bir imparatorluk kuran Hititlerin başkenti Boğaz Köy'ün eski adı.

0