Hapy

Added byIN God Names  Save
added by

Çoğu zaman bir babun veya habeş maymunu kafasıyla betimlenen Mısır'ın Tufan (Nil'in taşması) tanrısı.

0