Hadra Ware

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

İlk kez İskenderiye'deki Hadra mezarlığında bulunan bir tür Helenistik çanak çömlek. Ölen kişinin adının ve genellikle omzuna boyanmış veya oyulmuş tarihin yazılı olduğu bir mezar kabıydı.

0