Groma

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Dik açılar çizen bir Roma ölçüm aleti. Ortasından döndürülebilen yatay bir ahşap haçtan yapılmış ve yukarıdan desteklenmiştir. Dört kolunun her bir ucundan bir çekül asılıydı. Her çift çekül ipi boyunca sırasıyla bakarak, dik açı oluşturulabilirdi. Alet yaklaşık 90 derece döndürüldükten sonra aynı açı gözlemlenerek alet hassas bir dik açıya ayarlanabilirdi. Hataları yarıya indirmek için iplerden birini kaydırarak mükemmel bir dik açı elde edilirdi. Şehirlerin ve kalelerin ızgara desenlerini oluşturmak, yol yapımı ve arazi ölçümü (centuriation) için kullanılıyordu.

0