Four Sons of Horus

added by

Ölünün iç organlarının korunmasını sağlamakla yükümlü Mısır tanrıları. XIX. Hanedanlık Dönemi'nden itibaren kanopik kavanozların kapaklarına bu tanrıların baş şekilleri verilmiştir. Çoğu zaman bu tanrıların mumya sargılarının arasında yer alan balmumu heykelcikleri, bazen de ilgili temsilci, özellikle onun korumasında olan sarılmış ve önceden hazırlanmış bir iç organın yanına yerleştirilmiştir.

0