Fikellura Ware

added by

Bir Arkaik Doğu Yunan siyah figürlü çanak çömlek tarzı. Rodos'ta Fikellura mezarlığında bulunmuştur; kaynağı Miletos'tur.

0