Faunalturbation

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Faunalturbation, biyolojide hayvanların ekosistemler üzerindeki etkilerinin incelenmesine odaklanan bir kavramdır. Bu etkiler genellikle doğal olarak meydana gelir ve hayvanların biyolojik çeşitliliği, toprak örtüsü, bitki örtüsü, bitki yetiştirme ve hatta iklim üzerinde etkilidir. Örneğin, bir kertenkele gibi bir hayvan toprağı karıştırarak böcekleri ve diğer küçük hayvanları ortaya çıkarabilir, böylece diğer hayvanlar için yiyecek oluşur. Aynı şekilde, bir fil gibi bir hayvan ormanların ağaçlarını yolabilir, böylece ormanların yapısı ve bitkileri değişebilir.

0