Enki

Added byIN God Names  Save
added by

Üçüncü olarak, An ve Enlil ile birlikte, su ve arınmayla ilişkilendirilen büyük Sümer tanrıları.

0