Enki

Added byIN God Names  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Üçüncü olarak, An ve Enlil ile birlikte, su ve arınmayla ilişkilendirilen büyük Sümer tanrıları.

0