Drachma

Added byIN Others  Save
added by

Bir Yunan gümüş sikkesi, altı obol'a eşdeğerdi. Atina'da drakmalar genellikle Athena'nın başı ve baykuşuyla süslenirdi.

0