Doryphoros

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

"Doryphoros," Yunanca'da "Mızrak Taşıyıcı" olarak da bilinen (Δορυφόρος) ve Latinleştirilmiş adıyla "Doryphorus" olarak anılan, Klasik Antik Yunan heykeltıraşlığının en ünlü eserlerinden biridir. Bu eser, ayakta duran, kaslı ve güçlü bir savaşçıyı tasvir eder ve orijinalinde sol omzunda dengelemek için bir mızrak taşıyordu. Heykel, yaklaşık M.Ö. 440 yılı civarında bronzdan yapılmış, yaşam boyutundan biraz daha büyük bir yapıttır. Ne yazık ki, orijinal bronz heykel zaman içinde kaybolmuş ve şimdi sadece daha sonraki dönemlerde, özellikle Roma döneminde yapılmış mermer kopyaları bulunmaktadır. Yine de Doryphoros, Klasik Yunan contrapposto tarzının ve klasik realizmin erken bir örneği olarak sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir. İkonik tasarımı, çeşitli diğer bağlamlarda antik sanatın gelişimine derin etkilerde bulunmuştur.

0