Doliche

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Doliche, Gaziantep ilinde konumlanmış olan bir antik yerleşim alanıdır. Türkiye'nin halen varlığını sürdüren en eski kentlerinden biridir. Bu antik kentte, Bakır Çağı'na ait kalıntılara ve bilinen en eski matematiksel uygulamalara rastlanmaktadır. Doliche, tarih boyunca sırasıyla Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve Büyük İskender'in egemenliği altına girmiş ve değişen medeniyetler arasında bir geçiş noktası olarak önem kazanmıştır. Antiochia ad Taurum'un (bugünkü Gaziantep) kuruluşuyla birlikte, Doliche'nin stratejik ve ekonomik önemi azalmış ve günümüzdeki konumunu almıştır.

0