Depas

added by

Schliemann'ın Troya'da Erken Tunç Çağı katmanlarında bulduğu iki kulplu kapları tanımlamak için kullandığı Homerik terim.

0