Deity

Added byIN God Names  Save
added by

Kendisine tapınılan kadim bir tanrıdır. Bu tanrı çoğu zaman tapınan kimsenin yakarışının ardındaki amaca yönelik seçilmiş uygun bir tanrıydı.

0