Deity

Added byIN God Names  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Kendisine tapınılan kadim bir tanrıdır. Bu tanrı çoğu zaman tapınan kimsenin yakarışının ardındaki amaca yönelik seçilmiş uygun bir tanrıydı.

0