Dalmatia

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Adını, yerel Delmatae kabilesinden alan bir Roma eyaleti olan bu bölge, kısmen günümüz Yugoslavya'sına tekabül eder. Doğu Adriyatik bölgesinin geneli, yaklaşık olarak günümüz Yugoslavya ve Arnavutluk'un birleşimiyle eşdeğerdi ve sonunda M.S. 9'da Roma tarafından ilhak edilerek Illyricum eyaletine dönüştü. Roma için son derece değerli olan Illyricum, zengin mineral yatakları, kara yolları, limanları ve askerlerinin üstün savaş yetenekleri nedeniyle büyük önem taşıyordu. Bu stratejik bölge, Flavian döneminde Dalmatia ve Pannonia adlı iki ayrı eyalete bölünerek daha da güçlendirildi.

0