Daidala

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Tanrıça Hera onuruna Kithairon Dağı'nda düzenlenen şenlik. Bu şenlik sırasında Hera'nın tahta bir tasviri önce gelin gibi giydirilerek taşınır, ardından gene Hera'ya kurban edilmiş hayvanlar ve odundan bir sunakla birlikte yakılırdı. Zeus'un, kendisinden uzaklaşan Hera'yı böyle bir tasvirle kıskandırarak yeniden kazandığına inanılırdı. Daidala şenliklerinde, Zeus ile Hera'nın barıştıktan sonra yerıiden evlenmesi de canlandınlırdı. Daidala'nın eskiden tanmsal bir bereket ayini olduğu düşünülmektedir.

Karatağ, M., Klasik Arkeoloji Sözlüğü - Yunan & Roma, Ankara, 2013Copied

0