Columbarium

Added byIN Tombs  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Roma antik döneminden, duvar nişleri veya sineer çukurlar olan yeraltı mezarlığı için kullanılan terimdir.

0