Chekan

Added byIN Weapons  Save
added by

Göğüs göğüse çarpışma için kullanılan özel bir tür vurucu silah. En çok güney Sibirya'da ve İskit döneminde Orta Asya'da yaygındı. Çekan, bronzdan yapılmış, ince sivri uçlu bir tür savaş baltasıdır. Alt ucunda bronz bir dipçik bulunan uzun tahta bir mile sabitlenmiş ve bele özel bir kemerle takılmıştır. Çekanlar, İskit-Sibirya hayvan tarzında oldukça sık olarak zoomorfik figürlerle dekore edilmiştir.

0