Chape

Added byIN Others  Save
added by

Bir kılıç kınının üst ucunun ucunu koruyan metal montajı, trimi veya kasası.

0