Ceramic Sociology

Added byIN Others  Save
added by

Seramik Sosyolojisi, çömlekçiliğin üslup özelliklerinin zaman ve mekandaki dağılımlarından geçmiş sosyal sistemlerin yeniden inşasını içeren bir çalışma alanı.

0