Ceramic Sociology

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Seramik Sosyolojisi, çömlekçiliğin üslup özelliklerinin zaman ve mekandaki dağılımlarından geçmiş sosyal sistemlerin yeniden inşasını içeren bir çalışma alanı.

0